A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast; Asociacija in SD, Krpan in Bevk

Jurij Krpan, Zavod Kersnikova in Društvo Asociacija: Asociacija je v glavnem ukvarja s kulturno politiko, v zadnjem času pa vse bolj tudi s servisom za nevladnike in samozaposlene. Umetniki, ki ustvarjajo pri nas, vse bolj tematizirajo področje biotehnologije. Tudi zato potrebujemo sodobno podporno okolje in drugačno razumevanje sodobnosti v umetnosti. Samo Bevk, Socialni demokrati: V programu Samozavestna Slovenija, s katerim gremo na volitve, so kar tri strani namenjene kulturi. Zavzemamo se, da bi se delež javnega denarja, namenjenega kulturi, povečal prek ravni pred krizo, se pravi, krepko čež 200 milijonov, ko govorimo o državnem proračunu. Ne smemo pa pozabiti tudi na denar, ki ga kulturi namenjajo v občinah. Strinjamo se z iskanjem drugačnih paradigem, ko govorimo o sodobni umetnosti, kar seveda ni v nikakšrnem nasprotju s skrbjo za kulturno dediščino. Tudi odnos do te je treba posodobiti in ga bolj povezati z gospodarstvom.

V oddajo A propos: kultura in umetnost, politika in oblast smo tokrat povabili Jurija Krpana, prvega duhovna Galerije Kapelica in direktorja Zavoda Kersnikova, nevladne organizacije sodobnih umetnikov, ki je hkrati član Upravnega odbora Društva Asociacija, ki združuje nevladne organizacije in samostojne kulturne ustvarjalce. Vodi ga predsednica Jadranka Plut; Naš drugi sogovornik, ki mu je Krpan naslovil predvolilno programsko vprašanje pa je Samo Bevk, predsednik Sveta za kulturo v stranki Socialni demokrati; Projekt šestnajstih oddaj s skupnim naslovom A propos: kultura in umetnost, politika in oblast je s sredstvi iz javnega medijskega razpisa deloma podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Med ključnimi iztočnicami za pogovor v tej oddaji, potem, ko smo nekaj več govorili o položaju samostojnih kulturinih ustvarjalcev in nevladnih organizacij s področja kultrure ter dejavnostih Društva Asociacija, sta bila Krpanova ocena, da lahko po volitvah prav Socialni demokrati prevzamejo ministrstvo za kulturo, in njegovo vprašanje: “… Kaj boste v SD storili, da bosta slovenska družba in država razumeli sodobne tokove v umetnosti drugače, kot jih razumeta zdaj?”

Samo Bevk je sprva predstavil glavne značilnosti programa Samozavestna Slovenija, s katerim se Socialni demokrati odpravljajo na volitve in v katerem podčrtujejo, da … ko po Sloveniji srečujejo ljudi – znanstvenike, podjetnike, kmete, delavce, učitelje, mlade in stare, vidijo znanje. Vidijo delo. Vidijo ideje, inovativnost in pogum. To, so prepričani, daje Sloveniji moč, da napreduje. Moč je v ljudeh in, da, lahko so samozavestni. Tako je zvenel tudi najin pogovor. Natačneje, odgovori našega drugega sogovornika v oddaji, ki je v skladu s strankinim programom … vidi Slovenijo, ki lahko in zmore po ključnih kazalcih razvitosti, ki merijo kakovost življenja, enake možnosti, poslovno odličnost, inovativnost, skrb za okolje in drug drugega, prodreti med 10 najboljših držav na svetu. Ob sijajni gospodarski rasti (4,9 %; – v osemindvajsetih državah EU pa »zgolj« 2,0 %), je še vedno 280.000 ljudi pod pragom revščine, kar je skoraj 14 % celotnega prebivalstva. K temu so, ker so bili pač »zraven«, v koaliciji torej, prispevali tudi v stranki SD. Samo Bevk ugovarja, češ, da niso med strankami, ki so najdlje soodgovorne za vodenje oblasti, res pa je, da je neenakost največja ovira na poti do cilja, saj se prav v Sloveniji se med 30 najrazvitejšimi državami najbolj povečuje razlika med prihodki ljudi. Zato so pripravili načrt za razvojni preboj, katerega temelj naj bi bil nov družbeni dogovor z novimi cilji za prihodnost. Samo Bevk je prepričan, da bo ob njihovem sooblikovanju oblasti in vladne politike tudi razumevanje sodobnih tokov v umetnosti pri nas drugačno, naprednejše, sodobneješe pač.

To je bila druga oddaja iz niza A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast, ki je del enako naslovljenega radijskega, pravzaprav večpredstavnega projekta, za katerega je iz javnega medijskega razpisa del sredstev zagotovilo tud Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Naša tokratna sogovornika sta bila član Upravnega odbora Društva Asociacija in direktor Zavoda Kersnikova Jurij Krpan in predsednik Sveta za kulturo stranke Socialni demokrati Samo Bevk. Oddajo v imenu avtorske in produkcijske ekipe Radia KAOS podpisujem Andrej Pengov. Prijazen pozdrav do prihodnjič, ko načrtujemo pogovor s predsednico slovenskega PEN Ifigenijo Simonovič in predstavnikom Stranke modernega centra, ki ji Simonovičeva naslavlja vprašanje, ki presega raven umetniškega in s tem tudi kulturnega. Vsekakor za je zahtevno vprašanje kulture oblasti, vladanja in politike v Sloveniji. Na svidenje!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *