A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast; Sedmak, ZDSLU in Dobovšek, DD.

Aleš Sedmak, akad.kipar, predsednik ZDSLU: Šestega junija bomo na našem vrtu na Komenskega ulici priptravili multidisciplinarni projekt z razstavo in glasbo, neke vrste triptih, performans. To bo dogodek, s katerim sodelujemo v akciji oživljanja ljubljanskih vrtov, dvorišč in javnih površin glavnega mesta; To bo tudi priložnost za promocijo končno urejenih lastniških vprašanj Zveze... Sicer pa slovenske likovnike tarejo premnoge težave tako s področja statusne ureditve, avtorskih pravic in nedelujočeha trga umetnin. Dr. Bojan Dobovšek, predsednik stranke Dobra država: Večina političnih strank in vlad je kulturo doslej zanemarjala; skrbelo jih je kako do denarja, pozabili pa so, da se vse začne pri narodovi kulturi, na kateri temelji tudi njegov obstoj in napredek. Vsekakor je treba tudi znova presoditi učinkovanje zakona, ki omejuje vrednost daril na področju kulture in umetnosti.

Lanskega novembra smo se na Likovnem salonu, kakor se je preimenoval že pred skoraj stoletjem uveljavljeni Majski likovni salon, vsakoletni pregled likovne dejavnosti na Slovenskem, lahko prepričali, da so likovni umetniki že v tako imenovani postdigitalni dobi, saj je tehnologija navdihnila številne ustvarjalce na tem področju, da se spoprijemajo z vsebinami na zelo različne načine. Gre za interdiciplinarno umetnost, ki je v veliki meri zelo povezana z znanostjo in raziskovanjem; Status njihove stanovske organizacije Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov pa je pravzaprav še v predmoderni dobi, če malce pretiravamo; Zastarel in neživljenjski status organizacije, neurejeno področje avtorskih pravic, nedomišljenem protikorupcijskem cenzusu za darila, katerega kolateralna škoda so prav likovni ustvarjalci in nedelovanje trga, so glavna vprašanja, ki jih v tej oddaji A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast obravnavamo s predsednikom ZDSLU, akademskim slikarjem Alešem Sedmakom. Na njegova vprašanja odgovarja dr_ Bojan Dobovšek, poslanec Državnega zbora in predsednik politične stranke Dobra država, tudi specialist forenzik in znanstveni proučevalec kriminalitete na področju likovne umetnosti: Tudi ta oddaja je nastala s pomočjo sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz tako imenovanega medijskega razpisa.

Članstvo v društvih likovnih umetnikov narašča, zdaj jih je že prek 750. Prihodnje leto bo Zveza društev slovenskih likovnikov praznovala 120 obletnico obstoja; od nekdaj je delovala kot administrativni, tudi računovodski servis in kot podpora pri pridobivanju statusa in predvsem pri kontaktiranju z galerijami, stanju in dogajanjih na trgu umetnin in podobno. Z osamosvojitvijo se je njena vloga spremenila, saj so bili potisnjeni v zgolj tisti del poslanstva, ki je narekoval organizacijo razstav, vsa vprašanja, ki zadevajo položaj, status avtorjev, trg umetnin in nove produkcije, pa so izpadla iz njihovega okvira delovanja in se je znašli so se na trgu – kakor kdo ve in zna. Pravi trg umetnin pa se v Sloveniji ni nikoli zares vzpostavil. Vsa politika in posledično pravna regulativa je šla prav v nasprotni smeri – uničevanja še tisto nekaj malega trga, kar ga je bilo…

Aleš Sedmak je sicer tesno povezani vprašanji, s katerima se slovenski likovniki ukvarjajo že zelo dolgo, namenil stranki Dobra država. Dr. Dobovšku je sporočil, da je koncept kulturne politike naravnan tako, da so likovniki stvar trga, ki ga pa ni. Vsa zakonodaja in ukrepi zadnjih 25 let so bili naravnani tako, da se trg ni mogel razviti. In ga vprašal, kako lahko ustvarjalec deluje na trgu, ki ga ni? Glede avtorskih pravic pa g. Sedmak pravi, smo ena redkih belih lis v EU in zaostajamo več kot 20 let, na ministrstvu pa jim odgovarjajo, da je to zadeva umetnikov in ne države.

Na vabilo k odgovoru se je odzval predsednik stranke Dobra država dr. Bojan Dobovšek,
in strinjak se je, da je regulacija trga nujna, tako zaradi nabora in preglednosti umetnin, njihovih cen in ponaredkov; kar zadeva pa avtorske pravice pa pri nas ljudje ne vedo, da mora imeti vsaka umetnina tudi ustrezno dokumentacijo, ki zagotavlja njeno izvirnost in sledljivost. Posledično so avtorji za svoje delo slabo nagrajeni, plačani. Država bi morala poskrbeti za neko strokovno komisijo, ki bi presojala o vlaganjih v posamezne kulturne produkte ali dosežke, s katerimi bi promovirali Slovenijo, s čimer bi opredelili, kaj je naša dodana vrednost, ki nas po vsebini in kakovosti loči od drugih. Ne zanemarit tako imenovana hibridna ogrožanja, ki niso zgolj gospodarska in varnostna pač pa tudi na zelo občutljivem kulturnem področju, tudi kar zadeva avtorstva. Če jim na volitvah uspe, bo prvi korak, da omogočijo strokovna poenotenja, govorimo seveda o stroki na kulturnem in umetniškem področju. V nebo vpijoč primer neenotne stroke je arbitražni sporazum s Hrvaško. Posledica je, da tako manjhne države Slovenije (po drugi svetovni vojni) še nismo imeli. Vsekakor bo treba prevetriti in presoditi učinkovanje zakona, ki omejuje vrednost daril na področju kulture in umetnosti.protikorupcijski zakon v tistem delu, ki določa zelo nizek cenzus za darila s področja likovne umetnosti. Kot pomembno težavo na področju likovne in drugih umetnosti pa je dr. Dobovšek navedel tudi dejstvo, da smo opustili svoj čas dobre izoobraževalne programe o umetnosti – od osnovne šole naprej.

Oddajo A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast v imenu uredništva in skupine ustvarjalcev Radia KAOS, ki so se jim v tehničnem in postprodukcijskem delu pridružili tudi kolegi iz Zavoda Za, podpisuje Andrej Pengov, spraševalec obeh sogovornikov dr. Bojana Dobovška, predsednika stranke Dobra država in akad. slikarja Aleša Sedmaka, predsednika ZDSLU. Oddajo je z javnimi sredstvi iz t.i.medijskega razpisa podprlo tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

V uvodnem delu oddaje so poobjavljene ilustrativne fotografije in posnetki slik nekaterih avtorjev, članov ZDSLU, zvečine ob vabilih na pretkle razstave – dve med njimi sta tudi delo našega prvega sogovornika, ob koncu pa smo povzeli fotografije s spletne strani stranke Dobra država.

Lep pozdrav do prihodnjič. Že jutri ali najkasneje v četrtek popoldan, saj veste, kako je s tem: rudarska je, še posebej pred volitvami težka, se nam bosta v oddaji pridružila Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega doma in predstavnik za odnose z javnostmi poslanca Andreja Čuša in njegove stranke Zeleni Slovenije g. Faris Kočan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *