A propos

Zadnje objave

A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast; Moederndorfer in Levica.

To je prva oddaja iz letošnjega niza A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast. Pred letošnjimi državnozborskimi volitvami in morda še kak teden potem bomo namreč z metodo ločenih pogovorov soočili izbrane sogovornike iz sveta kulture in umetnosti s tistimi v politiki; To oddajo in ves projekt je z javnim denarjem iz letošnjega medijskega razpisa podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Najbolj in predvsem nas zanima, kaj bodo prvi povedali drugim, da bi morali v novem mandatu postoriti za kulturo in umetnost pri nas; Drugi pa bodo prvim – in seveda vsem nam – pojasnjevali, kaj so o tem družbenem podsistemu, ki je ključen za obstoj naroda, zapisali v svojih programih, če seveda sploh so – in kako namervajo to uresničiti; Sogovorniki s področja kulture namreč sami izberejo naslovnika svojih ocen in vprašanj, se pravi, izberejo politično stranko, od katere pričakujejo odgovore; Vsaka od strank pa lahko v tem nizu oddaj sodeluje samo enkrat. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami, bomo tak krog pogovorov ponovili na lokalni ravni. Današnjo oddajo pa začenjamo s pogovorom, v katerem sodeluje predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada, ki je na letošnji in lanski podelitvi poskrbel za odmevna nastopa. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako:

A propos… Kultura in gospodarstvo: Slovenska pesem, mozaiki, čipka in podjetništvo na Mozelškem

Spoštovani in cenjene! Z ekipo projekta A propos; Kultura in gospodarstvo in z oddajo, v kateri skušamo poiskati zanimive sogovornike z izkušnjami v sodelovanju med kulturo in gospodarstvom smo se za to sklepno oddajo odpravili med Slovence v izseljenstvu. Med zamejskimi Slovenci smo bili pred poldrugim mesecem s podobnimi vprašanji, kot smo jih zvečine postavljali sogovornikom doma, v Sloveniji. Zanimalo nas je predvsem v kolikšni meri – in če sploh – uspejo ustvarjalci kulture in umetnosti sodelovati z gospodarstvom, da bi si omogočili boljše pogoje za svoje delo in vrhunske dosežke; Že v slovenskih umetniških ustanovah takoj na oni strani meje, v zamejstvu, kot pogosto površno rečemo, so pogoji za njihovo delo pomembno drugačni kot v Sloveniji, okoliščine, ki bi stimulirale tamkajšnje gospodarske dejavnike, morda celo v lasti ali pod upravljanjem, vodenjem ali če hočete menedžeriranjem tam živečih in delujočih Slovencev, so pa sploh povsem drugačne kot pri nas; Različnosti v tem pogledu se z oddaljenostjo od matice, se pravi slovenske države, v glavnem samo še povečujejo, morda točneje – razlike so pestrejše in jih tako rekoč ni mogoče realno primerjati; Nikjer pa nismo, tudi v Sloveniji ne, našli primera, da bi država stimulirala povezovanje kulture in gospodarstva s ciljem vzpostaviti projekt, dogodek, umetniško stvaritev kot skupno investicijo, kot enoviti produkt, ki naj bi prinesel gospodarske in posredne kulturne učinke, kljub dejstvu, da so tako Italija, Francija in Luksemburg – države, ki smo jih s to oddajo obiskali – članice Evropske unije; Pred desetimi dnevi smo namreč govorili o slovenskem društvu, ki povezuje Slovence v Luksemburgu in katerega glavna, vendar ne edina dejavnost so kulturni dogodki in prireditve. Doma in prek meje – v Trstu – so bili naši sogovorniki zvečine profesionalni ustvarjalci, producenti ali organizatorji in upravljalci, direktorji ali ravnatelji na področju kulture in umetnosti na eni strani na drugi pa predstavniki tako velikih gospodarskih družb kot manjših podjetij; V evropskih državah in drugod širom po svetu ustvarjajo mnogi slovenski umetniki, med njimi jih je kar lepo število tudi svetovno uveljavljenih, ki pa praviloma ne delujejo povezano ali opazneje organizirano s slovenskimi skupnostmi v teh sredinah; Med izseljenci, Slovenci v diaspori, smo zato poiskali okolja in ljudi, ki se s kulturo ukvarjajo ljubiteljsko, tudi buditeljsko, če je to sploh pravi izraz; Njihov poglavitni cilj, ki ga podpirajo tudi mnogi pripadniki tamkajšnjega avtohtonega prebivalstva ali drugi priseljenci in njihovi potomci, je predvsem obdržati pri življenju slovenska narodna izročila in kulturo, katere glavna značilnost je seveda slovenski jezik – ne glede na to, v katero generacijsko zaporedje sodijo in ne glede na razloge njihovega izseljenstva; Nekako na enaki ravni so se nam odzvali tudi redki podjetniki slovenskega rodu, ki jim pri tem pomagajo; Obiskali smo jih v severovzhodni Franciji, nedaleč od meje z Nemčijo in blizu meje z Luksemburgom. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako:

A propos… Kultura in gospodarstvo: Galerija ZT Kranj; Janka Planinc in Peter Soklič

V programskem nizu Radia KAOS in tudi v tokratni oddaji A propos; Kultura in gospodarstvo, ki ga z javnimi sredstvi iz medijskega razpisa podpira tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, govorimo o povezanosti in odvisnosti kulturnih in umetniških ustanov, organizacij, ansamblov ali posameznih ustvarjalcev tudi od razumevanja podjetij na eni – in zanimanju gospodarskih subjektov za kulturo in umetnost – na drugi strani. Tudi kadar gre za ljubiteljsko umetnost. Naša tokratna sogovornika sta gospa Janka Planinc, direktorica Območne enote Zavarovalnice Triglav v Kranju in gospod dr. Peter Soklič, zdravnik, specialist radiolog, ki se ukvarja s slikarstvom že petdeset let; Morda je za to vsaj malce kriv tudi ajdovski mojster slikarstva, svetovno uveljavljeni prof. Veno Pilon; Sokličevo strokovno in ustvarjalno življenje je razpeto med Ljubljano, Abu Dhabijem, Švico ter Trento; In Kranjem, seveda; Vsaj od oktobra in do začetka decembra je bilo tako, pa še kdaj prej tudi, bržčas. Prav takrat, ko se je iztekla njegova razstava v tej, zares posebni galeriji in ko so že postavljali novo – še enega slikarskega fenomena, tokrat kakih 35 let mlajšega akademskega slikarja Jerneja Forbicija, smo se v tej oddaji, ki je tudi del projekta Radia KAOS A propos; Kultura in gospodarstvo, z Zavarovalnico Triglav že srečali. Takrat je v njenem imenu sodeloval Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje, drugi sogovornik pa je bil Tibor Mihelič Syed, direktor Mladinskega gledališča. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako:

A propos… Kultura in gospodarstvo: Slovensko društvo Slolux – ker so vsi daleč od doma

Spoštovane gospe, cenjeni gospodje,s to oddajo Radia KAOS A propos. Kultura in gospodarstvo, ki je del snopiča skoraj dveh ducatov oddaj, v katerih skušamo opozoriti na zanimive primere sodelovanja gospodarstva s kulturo in umetnostjo, izpolnjujemo ta letošnji projekt in njegov, vsaj v številčnem pogledu, osnovni načrt. V vsakem začetku oddaje ponavljamo, da smo s tem projektom konkurirali na javnem medijskem razpisu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in si iz tega vira uspeli zagotoviti delno gmotno podporo. Tako smo se namreč zavezali sofinancerju, pa tudi prav je, da so o tem dejstvu obveščeni tako sodelujoči v posamezni oddaji kot njeni poslušalci oziroma gledalci. V odnosu kultura – gospodarstvo gre praviloma gre za dvosmerni proces, ki pa se včasih zatakne tudi tako, da so pričakovanja kulturnih ustanov in umetnikov – prazni ali vsaj pol-prazni upi, nemalokrat zmanjšani na raven kakega vbogajma v obliki skromnega sponzorskega ali donatorskega prispevka; Včasih pa ostanejo tudi brez kakršnega koli odziva, ker se uprave podjetij z njimi nimajo časa ukvarjati, saj so prezaložene s tovrstnimi prošnjami; Tudi zato skušamo s sogovorniki na obeh straneh, se pravi, na kulturni in na gospodarski, preveriti, če morda razmišljajo tudi o predlogih, ki bi z močjo zakona stimulirali drugačne, bolj tvorne, sinergične in produktivne rešitve; Je pa tokratna oddaja ena od treh v celem nizu doslej, kjer smo obstali samo na eni strani dvojice in ko smo se odpovedali preverjanju idej o novim spodbudnih možnostih oblasti do gospodarstva; Če kje smo med organizatorji ali ustvarjalci kulture in umetnosti ali tistimi, ki se ukvarjajo z njo vedno našli sogovornike in obilo vsebin, tokrat pa ne moremo reči, da sogovornikov na strani gospodarstva nismo našli, ker jih niti nismo iskali, saj smo zaradi specifičnosti glavne vsebine pravzaprav govorili o potencialnih, mogočih, zelo verjetnih podpornikih; To je ena tistih oddaj, ko govorimo več o načrtih in pričakovanjih, kot o številkah in imenih; Čeprav tudi o tem; O kom torej in o čem govorimo tokrat? Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako:

A propos… Kultura in gospodarstvo: Seviqc & In Your Pocket; Ramovš in Slavnič

Dober dan, spoštovane in cenjeni; To je oddaja A propos, Kultura in gospodarstvo, ki je letos v našem uredništvu med najpomembnejšimi programski projekti in za katerega smo na javnem medijskem razpisu Ministrstva za kuturo Republike Slovenije uspeli pridobiti tudi nekaj podpore iz državnega proračuna; Naša tokratna sogovornika sta gospoda Klemen Ramovš in Niko Slavnič. Prvi iz Zavoda za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, ARS RAMOVŠ, Ljubljana, drugi iz podjetja za poslovno svetovanje in marketing IQBATOR, prav tako iz Ljubljane, oba s sedežem nedaleč od našega studia in uredništva. Vse od trenutka, ko nam je gospod Ramovš, ki smo ga zaradi čarovnije, ki traja že 35 let in ki se ji reče slovenski kulturni program Seviqc Brežice, uspeli nagovoriti k sodelovanju v tej oddaji, smo se spraševali, kakšno je sodelovanje brežiškega festivala z gospodarstvom in predvsem, kdo sploh ima interes pomagati pri promociji baročne glasbe na slovenskih gradovih in drugih zgodovinskih objektih, saj najbrž ni veliko ljudi, ki bi jih tovrstna glasba sploh zanimala. Ob kar nekaj sponzorjih in podpornikih, ki so navedeni na uradni spletni strani Seviqca, smo se za nekaj trenutkov ustavili pri znamenitem imenu in blagovni znamki Krka; Mimogrede – njihova predstavnica, gospa Elvira Medved, doktorica veterinarske medicine, ki se kot vodja Službe za odnose z javnostmi ukvarja tudi s sponzorstvi in partnerstvi v kulturi, je danes – ob našem sijajnem sogovorniku iz ene takih oddaj g. Janezu Škrabcu, sodelovala na seji Nacionalnega sveta za kulturo, kjer so govorili o teh istih vprašanjih – partnerstvih med kulturo in gospodarstvom; Skratka, potem se je obrnilo drugače in g. Ramovš je za drugega sogovornika v tej oddaji predlagal gospoda Slavniča iz firme, za katero si ne znam prav natančno predstavljati, kaj vse je njihova glavna poslovna dejavnost. Za uvod smo vsakega posebej prosili, da strnjeno predstavita delovanje, program, namen in cilje njunih ustanov oz. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako:

A propos… Kultura in gospodarstvo: Plečnikovi mojstrovini – gledališče in zavarovalnica – SMG in ZT

Spoštovane in cenjeni! To je oddaja A propos; Kultura in gospodarstvo, ki je eden naših naj pomembnejših programskih projektov v tem letu in za katerega smo na javnem medijskem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije uspeli pridobiti tudi nekaj podpore iz državnega proračuna; nastajala je, morda ne boste verjeli, skoraj tri mesece; S pripravami smo začeli že konec avgusta in prvi pogovor posneli že v začetku septembra; Direktor Slovenskega mladinskega gledališča nam je takrat predlagal, da drugega sogovornika poiščemo v Zavarovalnici Triglav; Seveda ne brez razloga; Neposredni povod so bili namreč Bobri. Konec januarja in v začetku februarja bo potekal že 10. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje s tem imenom, v katerem se na različnih odrih v prestolnici v 14 dneh zvrsti po ducat predstav dnevno in ki ga obiščejo tisoči; Tudi prek petnajst tisoč otrok in njihovih staršev, zvečine iz Ljubljane in okolice a tudi od drugod; In tu sta naša največja zavarovalnica in svojevrstno, po svetu visoko priznano in mnogokrat nagrajeno gledališče, ki še vedno prepričljivo ostaja mladinsko, našla močan skupni interes in vsebino; Eno od ostrišč te oddaje pa je prav to in Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Triglavu nam v tej oddaji podrobneje razkriva razloge za to sodelovanje in motive za skupno, usklajeno nastopanje, ter artikulacijo skupnih interesov. Naš prvi pa sogovornik je torej Tibor Mihelič Syed, direktor SMG, kjer so prvo septembrsko sredo predstavili letošnjo repertoarno sezono, ki prav zdaj raste že krepko proti njeni sredini. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako:

A propos… Kultura in gospodarstvo: v Trstu s Kovačičem, Lisjakom in Pisonom

Z ekipo oddaje A propos; Kultura in gospodarstvo smo pred dvema tednoma obiskali Trst, kjer smo skušali poiskati čim več informacij in vsebine, ki povezujejo in hkrati omogočajo kulturno delovanje Slovencev v Italiji; Okoliščine za delovanje slovenskih kulturnih institucij, skupin ali posameznih kulturnih ustvarjalcev in umetnikov so seveda drugačne kot v Sloveniji; vsaj kar zadeva ustvarjanje pogojev za delovanje uradnih manjšinskih kulturnih institucij, sta najbolj odgovorni Republika Italija in Republika Slovenija, vendar brez pomoči – recimo mu – tudi manjšinjskega gospodarstva, bi bila kakovost in razsežnost kulturnega udejstvovanja in umetniškega ustvarjanja Slovencev v Italiji, zagotovo manj izrazita in bistveno skromnejša; Tudi ta oddaja, v kateri govorimo o povezanosti in odvisnosti kulturnih in umetniških ustanov, organizacij, ansamblov ali posameznih ustvarjalcev od razumevanja podjetij na eni – in zanimanju gospodarskih subjektov za kulturo in umetnost – na drugi strani, sodi v projekt skoraj dveh ducatov takih oddaj, ki je podprt tudi z javnim denarjem iz medijskega razpisa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Tam smo bili na dan, ko sta bila v Trstu vsaj dva – za Slovence v Italiji in za Slovenijo – pomembna dogodka. V poslopju Pomorske postaje je Slovensko deželno gospodarsko združenje pripravilo Alpe Adria Poslovni forum, ki so se ga udeležili gospodarstveniki iz Slovenije in Italije ter seveda tudi mnogi, ki pripadajo slovenski narodnostni manjšini v Italiji; To je bila sijajna priložnost za pogovor z našim prvim sogovornikom v oddaji, predsednikom Zadružne kraške banke, ki ima sedež na Opčinah nad Trstom, Adrianom Kovačičem, ki zanesljivo dobro pozna gospodarstvo in gospodarske dejavnosti slovenske manjšine in družbeno ter kulturno življenje Slovencev v Italiji; Naš drugi sogovornik je Martin Lisjak, ki je v Slovenski kulturno-gospodarski zvezi izvrsten poznavalec in organizator tudi kulturnega življenja in delovanja Slovencev v Trstu, Furlaniji Julijski krajini pa tudi drugod v Italiji, ker pa je Slovensko stalno gledališče v Trstu prav ta večer pripravilo Resnico, komedijo, ki je pravzaprav drama ali dramo, ki se bere in sliši kot komedija, sodobnega francoskega, pravzaprav alzaškega dramatika Floriana Zellerja, v režiji slovenskega režiserja Alena Jelena, smo se ustavili tudi na ulici Petronio 4; Po premieri se je ponudila tudi možnost za pogovor z režiserjem, svoj čas tudi dramskim igralcem in dramatikom Igorjem Pisonom, ki je poleti prevzel mesto umetniškega koordinatorja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Alpe Adria Gospodarskega foruma, kjer so govorili tudi o sodelovanju podjetij in investiranju v tem geografskem območju ter o razvojnih priložnostih tržaškega in koprskega pristanišča, so se udeležili tudi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Niko Tenze, tržaški župan Roberto Dipiazza, Antonio Paoleti iz tamkajšnje zbornice, Branko Meh v imenu slovenske obrtne zbornice ter predstavniki GZS in gospodarskega ministrstva iz Ljubljane ter celo Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zbornice v Celovcu in mnogi drugi gospodarstveniki in gospodarstvenice regije Alpe Adria. Del programa je povezoval predsednik italijansko-slovenskega foruma Jurij Giacomelli, s sodelavci pa se ga je udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu veleposlanik Vojko Volk. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: