ARSO (spet) zavrnila soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona

Dovoljenje so po pritožbi sosedov prvič zavrnili aprila lani

Agencija RS za okolje je danes sporočila, da je minulo sredo ponovno zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za prenovo Plečnikovega stadiona. Razlog zavrnitve so po oceni ARSO visoko presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa v času gradnje. Agencija dodaja, da investitor s predloženim poročilom o vplivih na okolje, ki ga je v postopku sam predložil, ni uspel izkazati, da bodo emisije hrupa v času gradnje pod mejnimi vrednostmi.

Presežene mejne vrednosti hrupa bi, tako ARSO, prizadele območja oziroma naselja, ki sodijo v eno najvišjih varstvenih območij pred hrupom. Investitor, podjetje Bežigrajski športni park katerega manjšinjski lastnik je s stvarnim vložkom tudi ljubljanska občina, je vlogo za okoljevarstveno soglasje ponovno vložil potem, ko je ARSO aprila lani po večkrantih dopolnitvah vlogo zavrnil iz podobnega razloga. Takrat je agencija ocenila, da BŠP ni uspel dokazati, da škodljivih posledic na okolje pri realizaciji projekta ne bo. Investitor je takrat sicer napovedal vsaj štiri metre in pol visoko protihrupno ograjo ter gradnjo zgolj med delavniki, deset ur na dan.

Jedro spora okoli bežigrajskega stadiona so sicer vrtički ob njem, ki so jih uporabljali prebivalci sosednjih Fondovih blokov, spor pa je z leti eskaliral do te mere, da mu del tamkajšnjih prebivalcev nasprotuje tudi z vidika ohranjevanja kulturne dediščine kot z okoljevarstvenega vidika. In prav v tej točki je očitno agencija za okolje nasprotnikom gradnje zaenkrat dala prav.

Na ljubljanski občini si sicer želijo penovo poškodovanih zaščitenih objektov in travnatega igrišča s tekaško progo za trening, rekreacijo in razne prireditve na prostem. Predlog predvideva ureditev parkirišča na peščeni podlagi ob Samovi cesti in uporabo vhodne lope za lokalno tržnico.

Leave a Reply

Your email address will not be published.