Deveti Bobri v Ljubljani; tudi v Domžalah in Sežani.

Mag. Mateja Demšič, načelnica oddelka za kulturo MOL: Bobri so letos večkulturni; različne predstave in kino projekcije ter glasbeni in drugi dogodki obravnavajo življenje ljudi, zvečine mladih, ki gredo z doma prostovoljno in tistih, ki morajo na pot, ker jih v to prisilijo okoliščine, kot so vojna ali pomanjkanje. Letošnji Bobri so presežek tudi zaradi izjemnega števila prireditev in različnih spremljevalni dogodkov, kot so na primer kreativne delavnice. Tibor Mihelič Syed, direktor SMG, izvršnega producenta Bobrov: Tudi letošnji Bobri temeljijo na načelih, ki so zapisana v Deklaraciji o otrokovih pravicah in na katera prehitro pozabimo zaradi samoumevnosti, ki nas prevzame zaradi našega privilegiranega družbenega položaja v tej globalni vasi. Prehitro namreč pozabimo, da lahko obstanejo zgolj, če so na drugi strani uravnotežene z nenehnim ozaveščanjem o naši odgovornosti.

V soboto se povsem zares začenja festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri, katerega prirediteljica je že deveto leto zapored Mestna občina Ljubljana, organizira pa ga Slovensko mladinsko gledališče. Festival je namenjen predvsem mladim in njihovim staršem; Letos je osrednja tema večkulturnost in strpnost, v okviru letošnje prireditve sodeluje kar 68 posameznikov in institucij, katerih ustanoviteljica je MOL. Za letošnji bogat filmski program v okviru festivala bo, tako kot vsako leto, poskrbel tudi Kinodvor, ki je eden od soorganizatorjev, tokrat pa sodeluje tudi veliko število državnih kulturnih institucij; Bobri bodo ob Ljubljani letos obiskali še Domžale in Sežano skupno z več kot dvesto dvajsetimi kulturnimi dogodki.

Glede na to, da so Bobri kot festival utemeljeni na družbeno etični poziciji, je direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Syed njihov namen in poslanstvo opredelil kot vzgojni in izobraževalni program, ki ga uokvirja kulturno ustvarjanje za mlade a kot rečeno, ne le zanje.

Letos je v okviru festivala, ki bo trajal vse do slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja, za vse prireditve na voljo več kot 17 tisoč vstopnic, ki so po zadnjih podatkih zvečine že pošle.

Prispevek je za Radio Kaos pripravila Urška Pengov Bitenc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *