Dan soseda v četrtni skupnosti Center

Prireditev letos zasnovana kot krožna pot

Četrtna skupnost center danes že petič zapored pripravlja Dan soseda, katerega namen je povezati in spoznati ljudi, ki so blizu eden drugemu, a pogosto zelo vsak k sebi. Pobuda za organizacijo dogodka je prišla iz osnovne šole Toneta Čufarja, kjer so se do sedaj odvijale tudi vse aktivnosti. Letos, pa je drugače. Šola je še vedno srčika dogajanja, nam je povedala predsednica četrtne skupnosti Meta Verbič.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *