DeSUS ostro proti spremembam statuta

Želijo odločanje po dvostopenjskem postopku in odpravo pravnih dilem

Ljubljanski odbor DeSUS je na današnji novinarski konferenci ostro nasprotoval predlaganim spremembam statuta Mestne občine Ljubljana v delu, ki se nananaša na odpravo omejitve višine posla, do katere lahko župan samostojno odloča. Predsednica ljubljanske DeSUS Meta Vesel Valentinčič je bila neizprosna in je ocenila, da mestni svet izgublja pristojnosti v odnosu do župana. Ob tem se je navezala na včerajšnjo izjavo predsednika ljubljanske LDS Aleša Zalarja, ki je dejal, da ni popolnoma jasno, ali sta zakon o lokalni samoupravi in zakon o upravljanju stvarnega premoženja v opreki ali ne. A za razliko od stranke LDS, pri DeSUS sprememb ne bodo podprli.

Pri tem po besedah svetnika Aleša Kardelja upajo, da na župan na ponedeljkovi seji sprememb statuta ne bo dal na glasovanju v paketu. Dejal je, da v stranki ostale spremembe statuta podpirajo, še posebej odpravo 14. aprila kot drugega mestnega praznika.

Glede predlogov proračunov za leti 2011 in 2012 pa predsednica Vesel Valentinčič meni, da sta sestavljena nepregledno in v njem niso upoštevani predlogi stranke. Zato sta oba svetnika DeSUS vložila amandmaje, a ne glede na izid glasovanja napoveduje podporo proračunu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *