Enkratno je stvari uporabiti večkratno

Snaga si prizadeva za čim manj odpadkov in čim boljše ločevanje

V Javnem podjetju Snaga začenjajo z družbeno odgovorno iniciativo Enkratno je stvari uporabiti večkratno, s katero želijo spodbujati ponovno uporabo in do sebe, okolja ter denarnice odgovorno potrošništvo. Med cilji iniciative so spreminjanje vedenja in vrednot občanov, zmanjšanje količine zavržene hrane ter usmerjanje še uporabnih dobrin tja, kjer jih potrebujejo.

Prva aktivnost v okviru iniciative bo delavnica, na kateri bodo obiskovalci iz polizdelka – smrečice iz odpadnega lesa (izdelali so jih gojenci radeškega prevzgojnega doma) ustvarili unikatno novoletno dekoracijo. Delavnica bo 17. 12. 2013 v Centru ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani.

Hkrati želijo v Snagi na ta način preprečiti, da bi v črnem zabojniku in na odlagališču pristale stvari, ki spadajo v Center ponovne uporabe oziroma v zbirni center; promovirati izmenjavo/podarjanje stvari, ki jih je posameznik ne potrebuje več; spodbujati sodelovanje med komunalnimi podjetji, oblastjo, in civilno družbo

Iniciativa Enkratno je stvari uporabiti večkratno je nastala na pobudo javnega podjetja Snaga Ljubljana, v prihodnjem letu pa bodo k sodelovanju povabili tudi druga komunalna podjetja in inicitaivo razširili na nacionalno raven. Snaga širšo javnost nagovarja tudi prek glasbe, in sicer s pesmijo Letva avtorja Ota Pestnerja, ki je bila prvič predvajana leta 1978, danes pa jo – ponovno uporabljajo

Leave a Reply

Your email address will not be published.