Fabianijev most: največja javna investicija letos

Krajša pot za mnoge, zlasti za reševalce; (Za zdaj) neprijazen kolesarjem in pešcem.

Najpomembnejša funkcija minulo sredo odprtega Fabianijevega mostu je vsekakor ta, da je z njim sklenjen notranji cestni obroč Ljubljane ter da z novimi križišči mesto uveljavlja sodobna načela urejanja prometa, je v nagovoru pred odprtjem med drugim poudaril podžupan in ustvarjalec nove urbanistične ureditve prestolnice prof. Janez Koželj.

Ne gre torej zgolj za premoščanje Ljubljanice, pač pa tudi za povezovanje gornje – mestne ter spodnje –obvodne ravni obeh bregov in občutno podaljša obrežno pot, ki se je doslej končala ob Plečnikovi vodni zapornici, ki je sama zase arhitektonski, oblikovalski in tehnološki biser. Ta nova prometna pridobitev ima tudi vrsto socialnih in številne gospodarske prednosti, da o pomembni bližnjici za reševalce ne govorimo posebej. Ta slednja prednost se je izkazala že dan kasneje, ko je po oceni reševalnega, gasilskega, bolnišničnega in zdravniškega osebja marsikomu od težko poškodovanih balonarski nesreči že dan po odprtju rešila življenje.

Vsekakor gre za izjemno pridobitev mesta in države v času, ko investicij praktično ni in ko gradbeniki – in še marsikdo nima dela. Če ne drugega, je odprtje tega mostu vsekakor dogodek minulega tedna, četudi mu marsikdo oporeka nedosledno in ne povsem domišljeno rešitev za pešce in kolesarje, ki so jih umaknili v spodnjo etažo. Načrtovalci pa tudi investitorji, vsaj tako je videti že po prvih nekaj dneh, se te pomanjkljivosti vse bolj zavedajo in že razmišljajo o preureditvi dostopov prav za ti dve kategoriji uporabnikov.

V nadaljevanju tega prispevka smo pripravili podrobnejši video-zapis dogajanja ob odprtju Fabianijevega mostu, ki so se ga med mnogimi člani mestnega sveta in uprave ter sodelavci in ustvarjalci te ljubljanske pridobitve, strovnjaki ter uglednimi gosti – ob glavnem govorniku predsedniku republike dr. Danilu Türku – udeležili tudi njegova soproga Barbara, predsednik državnega sveta Blaž Kavčič, predsednik ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič, predsednik računskega sodišča dr. Igor Šoltes, apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz prvi predsednik RS Milan Kučan ter pravnukinja arhitekta Maksa Fabianija Eva Fabiani Ceh.

Najprej je nastopil podžupan prof. Janez Koželj. Glavni projektant arhitekt Jurij Kobe je najprej opozoril, da Plečnik mostu ni predvidel na tem mestu, kar pa da ni najpomembneje; snovalci tega mostu so se ves čas srečevali z nedefiniranostjo celotnega območja.
Predsednik republike, ki je – drugače, kot smo ga razvrstili v tem prispevku – govoril za županom Jankovićem, se je posebej zahvalil delavcem, graditeljem mostu in gradbenikom, pa tudi slovenski arhitekturi in urbanistični ter gradbeniški znanosti ter posebej županu za dobro vodenje glavnega mesta.
Župan Zoran Janković je najprej poudaril prednosti dvo-nivojskega mostu ter se posebej zahvalil institucijam v soseščini _ Medicinski fakulteti in UKC-ju, Upravni enoti, arhitektu Kobetu in sodelavcem v mestni upravi ter posebej opozoril, da aneksov, s katerimi bi povečevali pogodbeno vrednost investicije ni. So trije – vsi zgolj zaradi utemeljenega podaljšanja pogodbenih rokov.

Za konec prispevka, ki sem ga za Radio KAOS pripravil Andrej Pengov pa še nekaj vsebinskih poudarkov dveh – za novi most v Ljubljani – ključnih in najbolj odgovornih: arhitekta Jurija Kobeta in mestnega urbanista podžupana Janeza Koželja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.