Garaža pod tržnico korak bližje

Danes sprejetemu odloku sledi vloga za gradbeno dovoljenje

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji med drugim potrdili letno poročilo o poslovanju zavoda Turizem Ljubljana, ki je posloval pozitivno in v letu 2012 pridelal okoli 13.000 evrov dobička. Najbolj vroče pa je bilo pri točki o razglasitvi arheološko najdišče na Vodnikovem, Krekovem in Ciril-Metodovem trgu za kultuni spomenik lokalnega pomena. Ta bo namreč omogočil vlogo za gradbeno dovoljenje na podlagi popravljenega načrta za garažno hišo pod tržnico,

je po današnji seji povedal župan Zoran Janković in dodal, da najverjetneje ne bo prišlo do izkopavanja pod Krekovim trgom oziroma, da razmišljanja potekajo v smer gradnje podhoda med garažno hišo in vstopom v vzpenjačo. Svetniške skupine Zelenih, SDS in NSi so sicer na predlog vložile nekaj amandmajev, ki pa so bili vsi po vrsti zavrnjeni. Sicer so svetniki tudi sprejeli dopolnjen osnutek odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje Kamne Gorice in ceste Andreja Bitenca v Podutiku, sprejeli pa so tudi predlog akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje 2013 do 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *