Janković Jakliča ne namerava zamenjati

Postopek še ni zaključen

V začetku preteklega tedna je Komisija za preprečevanje korupcije izdala načelno mnenje, po katerem ravnanje odgovorne osebe javnega zavoda, ki dopusti, da zavod na trgu prodaja zdravila brez dovoljenja za promet z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi, ustreza definiciji korupcije. Gre za spor med Lekarno Ljubljana in njenim direktorjem Markom Jakličem na eni strani ter agencijo za zdravila na drugi strani.

Župan Zoran Janković je dejal, da Jakliča ne namerava zamenjati. Spomnimo, pred časom je javna agencija za zdravila proti Lekarni Ljubljana sprožila postopek zaradi tega, ker je sedem preparatov, ki bi morali biti registrirani kot zdravila, prodajala kot galenske proizvode. Lekarna Ljubljana je sporne izdelke umaknili iz prodaje, ter vložili vlogo za njihovo registracijo kot zdravila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *