Kaj izstopi iz PS pomenijo za ljubljanski mestni svet?

Pravi pokazatelj bo prihodnja seja mestnega sveta

Po kongresu Pozitivne Slovenije, kjer je bil za predsednika izvoljen ljubljanski župan Zoran Janković ter posledičnim izstopom nekaterih vidnih ljudi iz stranke, so se v javnosti pojavila tudi vprašanja o tem, kaj nastali položaj pomeni za razmerja moči v ljubljanskem mestnem svetu. Med tistimi, ki so Jankovićevo PS zapustili, so namreč tudi mestni svetniki Jani Möderndorfer, Mitja Meršol in Maša Kociper.

Vendar pa je treba dodati, da Lista Zorana Jankovića ni enako Pozitivni Sloveniji, saj slednja v času zadnjih lokalnih volitev sploh še ni obstajala. Zato ima – vsaj formalno – LZJ v mestnem svetu še vedno večino 25 svetnikov, morebitni izstopi iz svetniške skupine pa bi se morali odviti po podobnem postopku kot v Državnem zboru.

Delovanje svetniški klubov sicer ureja poslovnik ljubljanskega mestnega sveta. Ta v svojem 44. členu določa, da svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, lahko ustanovijo nove svetniške klube, če se politična stranka razdeli na dve ali več političnih strank, če se iz dela članstva politične stranke ustanovi nova stranka ali če razpade koalicija političnih strank, ki so vložile skupno istoimensko listo. 43. člen pa določa, da vodja svetniškega kluba obvesti župana o spremembi števila članov svetniškega kluba v treh dneh po nastali spremembi.

Podoben scenarij je Ljubljana sicer že videla leta 2005, ko je razpadel svetniški klub LDS, če pa bi do izstopov iz svetniškega kluba LZJ tudi res prišlo, pa morebitno formalno zadrego utegne povzročiti dejstvo, da Lista Zorana Jankovića sploh ni stranka pač za združenje državljanov. Vsekakor pa bo prvi preskus nove politične realnosti že naslednja seja ljubljanskega mestnega sveta, ki bo 12. maja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.