Leto dni kasneje se Železniški zdravstveni dom otepa koncesije

Dvajset tisoč pacientov v negotovosti glede primarne nege

Železniški zdravstveni dom tudi po letu dni ni podpisal pogodbe o koncesiji za opravljanje primarne zdravstvene dejavnosti. Koncesijo je junija lani posebej za to zdravstveno ustanovo v lasti Slovenskih železnic razpisal ljubljanski mestni svet, da bi razrešil nezakonit položaj, v katerem je Železniški zdravstveni dom brez koncesije nudil primarno zdravstveno oskrbo več kot dvajset tisoč pacientom, za katere zdravstvena zavarovalnica ni več želela plačevati stroškov.

Načelnica oddelka za zdravje Tilka Klančar je dodala, da si zdravstveni dom želi pridobiti koncesijo za več kot leto dni oziroma za nedoločen čas. Železniški zdravstveni dom je namreč dolga leta opravljal primarno zdravstveno oskrbo kljub dokočni in sodno potrjeni odločbi ministrstva za zdravje, da brez koncesije tovrstne dejavnosti ne more opravljati.

Župan Zoran Janković pa jo je dopolnil in namignil, da je v igri ponovno tudi ta možnost, da teh dvajset tisoč pacientov primarno zdravstveno nego poišče v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana. Županu se poleg tega zdi sporno, da je prav nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar pred odhodom Železniškemu zdravstvenemu domu odobril koncesijo za program urologije, ki ga prav tam zdaj izvaja sam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *