Letos za financiranje kulture v Ljubljani 2,4 mio EUR

Programi bodo sofinancirani največ 70-odstotno

Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana zaključuje nov triletni projekti razpis za javne kulturne programe, projekte in programsko upravljanje. Izbor poteka v skladu s krovnim kulturnim zakonom, opravljajo pa ga strokovne komisije, ki jih sestavljajo zunanji strokovnjaki, imenovani pa podlagi javnega povabila. Načelnik oddelka za kuturo Uroš Grilc je povedal, da so bodo tako razdelil slaba 2,4 milijona evrov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *