Ljubljana prvič omenjena že med 1112 in 1125

Spanheimi niso bili prvi zemljiški gospodje na Ljubljanskem

Zgodovinar Peter Štih, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je danes v Trubarjevi hiši literature v družbi literarne zgodovinarke in mestne svetnice Milene Mileve Blažić predstavil knjigo Castrum Leibach, v kateri predstavlja nova dognanja o začetkih mesta Ljubljana in datumu njene prve omembe. Do pred kratkim je veljalo, da je bila Ljubljana prvič omenjena leta 1144, Štihova dognanja pa ta datum prestavljajo v obdobje med letoma 1112 in 1125 in dosedanja spoznanja.

Štih dodaja, da se je podatek pojavil kot neke vrste stranski produkt znanstvene razprave o zgodovini goriških grofov, ko so kot vir uporabili tudi večji pergamentni list iz Nadškofijskega arhiva v italijanskem Vidmu na katerem so vpisana imena dobrotnikov, ki so s posestjo ali dohodki obdarovali stolni kapitelj oglejske cerkve. Eden od teh je bil Rudolf iz Tarcenta, ki po novem velja za prvega zemljiškega gospoda na Ljubljanskem, šele kasneje pa je posest prešla v roke koroških vojvod Spanheimov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *