Ministrstvo: fakultativno preverjanje sklepčnosti v mestnem svetu ni zakonito

O pritožbi opozcijie glede glasovanja o proračunu odločitve še ni

Ministrstvo za javno upravo še ni odločilo glede pritožbe opozicijskih svetniških skupin glede zakonitosti odlokov o mestnih proračunih za letošnje in prihodnje leto. Se je pa v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SDS in mestnega svetnika te stranke Anžeta Logarja opredelilo do poslovniških določil, ki urejajo postopek glasovanja v ljubljanskem mestnem svetu. Ministrstvo med drugim ugotavlja, da je 74. člen poslovnika mestnega sveta v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.

V odgovoru na Logarjevo vprašanje, ki so ga medijem poslali iz svetniške skupine SDS je ministrstvo namreč zapisalo, da glasovanje ureja več členov poslovnika mestnega sveta, da pa je 74. člen, ki določa, da lahko predsedujoči pred glasovanjem preveri navzočnost, v nasprotju s 35 členom zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina svetnic in svetnikov. Tako je problematična besedica »lahko«, saj po mnenju ministrstva takšna diskrecijska pravica ni dopustna

V odgovoru na Logarjevo vprašanje pa se ministrstvo še ne opredeljuje do zakonitosti postopka sprejemanja proračunov temveč navaja že znana dejstva iz marčevske seje mestnega sveta in pojasnjuje svoje pristojnosti. Ministrstvo je še zapisalo, da bo po njihovi odločitvi v tej zadevi možno sprožiti upravni spor, da pa je možno sklep o sprejetju proračunov izpodbijati tudi na ustavnem sodišču.

Dodali so tudi, da bodo v okviru rednih nadzorov letos opravili tudi nadzor nad splošnimi akti ljubljanske občine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *