Mojca Kulcer Dolinar kritično o urejanju Rakove Jelše

Nestrokovna gradnja čistilne naprave

Županska kandidatka Nove Slovenije Mojca Kucler Dolinar je na današnji novinarski konferenci ostro kritizirala dosedanjo politiko aktualnega župana Zorana Jankovića glede komunalne infrastrukture. Dejala je, da priprava projektov in pridobivanje zemljišč poteka prepočasi, zaradi česar tudi ni mogoče učinkovito črpati evropskih sredstev.

Prav komunalna ureditev Rakove Jelše se zdi kandidatki NSi sporna, saj meni, da je gradnja čistilne naprave predimenzionirana, poleg tega pa je – tako Kucler Dolinar – zaradi nestrokovnega dela prišlo do plazenja brežine Ljubljanice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *