MOL in MOP sklenila sporazum o selitvi romskega naselja

Minister za okolje Janez Podobnik in župan Zoran Janković sta danes podpisala sporazum o reševanju problematike naselij za posebne skupnosti. Kot je bilo razumeti, se rahlo skrivnosten naslov sporazuma nanaša predvsem na selitev romskega naselja
na Koželjevi ulici

Leave a Reply

Your email address will not be published.