Od 21. maja spremembe pri ločevanju odpadkov

80.000 obstoječih zabojnikov in 65.000 novih, na voljo tudi app

Javno podjetje Snaga je včeraj predstavilo spremembe pri zbrianju in ločevanju odpadkov. Obstoječim 80.000 zabojnikom se bo pridružilo 65.000 novih, zato bodo po besedah direktorja Snage Janka Kramžarja spremembe uvajali postopma. Začeli bodo 21. maja, najprej tako, da bodo obstoječim zbirališčem dodali rumeni zbiralnik za embalažo.

Kramžar ocenjuje, da bodo na ta način lažje dosegli petdeset odstotno ločevanje odpadkov, kar je eden od ciljev Evropske unije na tem področju. S povečavnjem števila zabojnikov se bodo spremenile tudi frekvence odvoza različnih vrst odpadkov, je povedal svetovalec direktorja Igor Petek. Spreminjajo se tudi globe in kazni za nepravilno odlaganje odpakov, ki se po pravilu znižujejo, povečane pa so globe za nepravilno zbiranje komunalnih in nepravilno hranjene nevarnih odpadkov ter globa za nevključitev v sistem zbiranja odpakov, ki po novem znašajo osemsto evrov. Kramžar je še dodal, da so zadani cilji tako visoki, da jih z obstoječim sistemom ločenega zbiranja ne morejo doseči.

Dodajmo še, da je Snaga zagnala tudi spletno stran mojiodpadki.si, kjer lahko preverite, kje je najbližji smetnjak oziroma ekološki otok, prav tako pa lahko preverite, v katerega od zbiralnikov gre določen odpadek. Za uporabnike naprav Apple in tistih, ki poganjajo sistem Android pa je na voljo tudi aplikacija, kjer lahko preverite te iste podatke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *