SDS: Rebalans proračuna ni realen

Stranka meni, da župan Janković izvaja predvolilno kampanjo z javnim denarjem

Ljubljanski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji glasovali tudi o rebalansu proračuna za letošnje leto. Ta se po besedaj župana Zorana Jankovića glede na lansko realizacijo povečuje skoraj za štirideset odstotkov, predvsem na račun infrastrukturnih projektov, za katere bo mesto dobilo oziroma kandididralo za evropska sredstva. Predpogoj za kandidaturo so namreč zagotovljena lastna sredstva.

V ljubljanski SDS pa so mnenja, da je rebalans proračuna neveredostojen in da temelji na nerealnih postavkah, predvsem pri načrtovani prodaji nepremičnin. Županu očitajo, da gre za predvolilno potezo in da župan izvaja kampanjo za ponovno izvolitev z javnim denarjem. Hkrati v SDS dodajajo, da bodo predlagali umik 15. točke dnevnega reda, to je predloga sprememb odloka o proračunkem skladu za odpravo posledic obremenitev okolja. Menijo namreč, da po obstoječem odloku naloge, ki zadevajo sanacijo ogroženih vodovarstvenih območij, niso opravljene, in sprememba odloka zato ni upravičena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.