Snaga napoveduje nov način zbiranja odpadkov

Do leta 2020 moramo reciklirati vsaj 50% odpadkov

Rezultati analiz javnega podjetja Snaga kažejo, da nerazvrščenih še vedno ostane več kot sedemsedeset odstotkov odpadkov in to kljub temu, da bomo morali po smernicah EU do leta 2020 reciklirati več kot 50 odstotkov odpadkov. V Snagi zato želijo povečati količino ločenih odpadkov že pri njihovem izvoru, se pravi v gospodinjstvih in na delovnih mestih, zato bodo jeseni začeli na Kodeljevem in v Rožni dolini ter v občini Brezovica testno postavljati zbiralnike za ločene odpadke posamično pri uporabnikih in ne več zgolj na ekoloških otokih, je danes povedal direktor Snage Janko Kramžar.

Z uvedbo ekoloških otokov pred več kot šestimi leti so želeli povečati obseg ločevanja odpadkov in dosegli lepe rezultate, a stopnja rasti nakazuje, da cilja – polovične reciklaže odpadkov – ne bodo dosegli v zakonsko predpisanem roku, saj je pravilno odloženih odpadkov še vedno odločno premalo, je dejal Igor Petek. Zato bodo v Snagi ojačali kampanije ozaveščanja o načinih in primernosti ločevanja odpadkov, opozarjali občane na pravilno odlaganje odpadkov, kot ga določa zakon, obstaja pa tudi možnost kaznovanja rednih kršiteljev. V testnem obdobju bo v nov način zbiranja vključenih približno 4.400 uporabnikov, na celotnem območju Ljubljane pa naj bi novost uvedli do konca leta 2012.

2 thoughts on “Snaga napoveduje nov način zbiranja odpadkov

  1. Kante pred vsak slovenski dom torej … hm, prav zanimivo bo videti, za koliko se bo “srečnežem” dvignil prispevek za pobiranje smeti …

  2. Menda naj se cene v bližni prihodnosti ne bi dvignile. Poleg tega naj bi bila logika takšna, da več kot je ločenih odpadkov, manj bi posamično gospodinjstvo plačevalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *