V čistilni akciji Za lepšo Ljubljano bodo ostranili 350 ton odpadkov

24. marca se bodo pridružili akciji Očistimo Slovenijo

Od 22. marca do 22. aprila bo v prestolnici potekala vsakoletna čistilna akcija Za lepšo Ljubljano. Potekala bo v vseh mestni četrteh, zaključila pa se bo na Dan Zemlje na obrežju Ljubljanice, kjer bodo ekipe potapljačev čistile strugo reke med Špico in zapornicami. Požupan v začasni funkciji župana Aleš Čerin je ob tem opozoril, da so tovrstne akcije namenjene tudi preventivi in izobraževanju, saj lahko za čisto okolje največ naredimo sami.

Ker bo le dva dni po začetku akcije, 24. marca potekala tudi akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, se bodo zaposleni na MOL, javnih podjetnih in zavodih pridružili tej akciji Ekologov brez meja in čistili območje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba. Vodja oddelka za varstvo okolja MOL Alenka Loose je ob tem dejala, da bodo udeležencem te akcije omogočili i dostop do podatkovne baze nelegalnih odlagališč odpadkov MOL, s čimer bodo lažje koordinirali svoje dejavnosti v prestolnici. Dodala je, da so v zadnjih treh letih z nelegalnih odlagališč.

Irena Razpotnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pa je poudarila, da bo vzporedno z akcijo potekalo tudi vzdrževanje nekaterih površin. V tej in podobnih akcijah so po besedah direktorice Turizma Ljubljana najbolj aktivna ljubljanska turistična društva, ki so močno angažirana predvsem na obrobju prestolnice, ki se ne ukvarjajo zgolj s čiščenjem okolice.

Direktor Javnega podjetja Snaga Janko Kramžar je opozoril, da spomladanske čistilne akcije niso namenjene zbiranju in odvažanju nevarnih in gradbenih odpadkov. Na zbirnem centru odlagališča Barje bo Snaga brezplačno prevzemala vejevje, medtem ko je odvoz vejevja plačljiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published.