Za Stožice vsega skupaj 61 mio evrov

Janković zanika, da bi zavajal javnost

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski pojasnjeval nastali položaj v zvezi s končno ceno športnega parka Stožice. Podjetje Grep je pred dnevi predložilo končni obračun stroškov, ki je znašal dobrih 50 milijonov evrov, gradbeni odbor pa je nato priznal 38,9 milijonov evrov terjatev.

Za plačilo 38 milijonov priznanih terjatev Grepa bo potreben rebalans proračuna, o katerem bo mestni svet razpravljal 27. septembra. A celoten znesek naj ne bi bil plačan takoj. Janković dodaja, da bo od teh 16 milijonov zgolj 6 milijonov šlo neposredno iz mestnega proračuna, medtem ko bo deset milijonov prišlo iz naslova ministrstva za šolstvo, ta denar pa bodo potem pretočili v plačilo Grepu. Nasploh bo – tako Janković – kar nekaj denarja za poplačilo Grepa prišlo iz drugih virov.

Mestna občina je za štiri milijone kupila 49 odstotno solastništvo funkcionalnih dostopov kot so dvigala in servisne ceste, 5 milijonov pa je stala sanacija gramoznice, ki jo je opravil Grep, mestna občina pa bo denar terjala od prejšnjega lastnika zemljišča, podjetja SCT, ki bi moral opraviti sanacijo na svoje stroške. Ne glede na vse pa Janković vztraja, da nikoli ni zavajal javnosti glede stroškov projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *