Žledolom v Ljubljani povzročil za najmanj milijon škode

Iz gozda odpeljali 12.000 kubikov vejevja

V Ljubljani se je danes nadaljevala sanacija škode zaradi žledoloma in odstranjevanje posledic poplav. Danes so tako posledice ledene ujme začeli odpravljati na Viču, znane pa so tudi že prve ocene škode, je povedal načelnih oddelka za gospodarske javne službe in promet David Polutnik
Polutnik dodaja, da so nekatere sprehajalne poti, kljub odpeljanemu vejevju še vedno nevarne

Načelnik mestnega oddelka za zaščito in reševanje Robert Kus pa je dejal, da so bile tudi poplave na Barju, ki sicer še trajajo, prav tako zahtevne. Razdelili so tudigrelne elemente in kemična stranišča, kjer je bilo to potrebno. Župan Zoran Janković pa je dejal, da se tudi pri letošnjih poplavah pojavil problem, namreč gradnja zadrževalnikov

Dodajmo še, da občanom, ki imajo na svojih zemljiščih podrto drevje oziroma vejevje, svetujejo, da spremljajo terminski načrt čiščenja, in takrat, ko bodo ekipe v njihovi okolici, odložijo obrezane veje na pločnik oziroma drugo javno površino, kjer ne bodo ovirale udeležencev v prometu.
Za Radio KAOS Aljaž Pengov Bitenc

Leave a Reply

Your email address will not be published.