Brezposelnost oktobra dosegala 13%

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je oktobra 2013 po pričakovanjih zvišala, za 0,4 odstotne točke: na 13,0 %. Število delovno aktivnih oseb se je tokrat zvišalo, za nekaj več kot 2.400. Vzrok za vsakoletni dvig števila registriranih brezposelnih oseb in s tem stopnje registrirane brezposelnosti v oktobru, je predvsem povečano število novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve, ki so zaključili izobraževanje. ##

Comments are closed.