Del ZUJFa, ki določa upokojevanje žensk razveljavljen

Ustavno sodišče je včeraj je odločilo, da so v neskladju z ustavo tiste določbe, ki se nanašajo na javne uslužbenke. Zakonodajalec mora ugotovljeno neustavnost odpraviti v šestih mesecih. Javnim uslužbenkam preneha veljati pogodba o zaposlitvi šele, ko izpolnijo enake pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot na podlagi izpodbijanih določb veljajo za moške.

Comments are closed.