Državni svet z vetom nad zakon o zdravilih

Državni svet je včeraj izglasoval veto na zakon o zdravilih, ki ga je vložilo devet svetnikov. Predlagatelji veta menijo, da bi določba, ki širi pogoje, pod katerimi lahko nekdo izvaja veletrgovsko dejavnost, povzročila še večjo zmedo na trgu z zdravili in prinesla še večji pritisk na cene. Državni zbor bo moral o zakonu glasovati še enkrat. #slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *