DZ proti začasnemu zadržanju nepremičninskega davka

Parlametnarni odbor za finance in monetarno politiko ni podprl zadržanja izvajanja zakona o nepremičninskem davku. Na tej podlagi po DZ pripravil odgovor na zahtevo po zadržanju, ki jo je na Ustavno sodišče naslovilo Združenje občin Slovenije, ki je tudi sprožilo ustavno presojo uvedbe tega davka. #slovenija

Comments are closed.