Evropska komisija: Adria Airways ni bila deležna nedovoljne pomoči

Evropska komisija je danes odobrila dosedanje državne pomoči Adrii Airways. Komisija je ugotovila, da so bile pomoči, izplačane Adrii v zadnjih letih, dodeljene pod tržnimi pogoji, ter da bo Adria Airways dolgoročno lahko postala profitabilna družba. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *