Evropsko sodišče potrdilo omejitve bančnih bonusov

Evropsko sodišče je zavrnilo pritožbo Velike Britanije, ki je želela spodbijati direktivo Evropske komisije, s katero je ta omejila višino dodatkov, ki jih k plačam lahko prejemajo bankirji. Tako v veljavi ostaja ureditev, da lahko uprave bank dobijo dodatek največ v višini osnovne plače, oziroma dvakratnih plače, če tako določijo delničarji. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.