GS OZN z resolucijo proti priključitvi Krima Rusiji

Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela resolucijo, s katero je zavrnila priključitev Krima Rusiji, referendum o tem pa označila za neveljaven. Zahodni diplomati pravijo, da resolucija pošilja močno sporočilo, da ruska priključitev Krima nima širše podpore v mednarodni skupnosti. Kljub temu velja opozoriti, da je za resolucijo glasovalo 100 držav, 11 jih je bilo proti, vzdržalo pa se jih je 58. #svet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *