Jana Ahčin bo vodila novo FInančno upravo

1. avgusta bo z združitvijo davčne in carinske službe nastala finančna uprava. Začasno jo bo, kot v. d. generalne direktorice, vodila Jana Ahčin, trenutna direktorica DURS. #gospodarstvo