Janši mandata (še) ne bodo odvzeli

Kot vse kaže, mandatno-volilna komisija Državnega zbora danes ne bo odločala o odvzemu mandata Janezu Janši, ki prestala dveletno zaporno kazen. Zakonodajno-pravna služba DZ je namreč mnenja, da bi odvzem mandata pomenil prehud poseg v volilni pravico. #slovenija