Končanje postopka presežnega primanjkljaja za Slovenijo

Ker je Slovenija v letu 2015 imela primanjkljaj v višini 2,9 odstotka BDP, torej ravno pod zahtevanimi tremi odstotki po maastrichtskih kriterijih, je Evropska komisija predlagala Evropskemu svetu končanje postopka presežnega primanjkljaja tudi za Slovenijo. #gospodarstvo