Končanje postopka presežnega primanjkljaja za Slovenijo

Ker je Slovenija v letu 2015 imela primanjkljaj v višini 2,9 odstotka BDP, torej ravno pod zahtevanimi tremi odstotki po maastrichtskih kriterijih, je Evropska komisija predlagala Evropskemu svetu končanje postopka presežnega primanjkljaja tudi za Slovenijo. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *