Konec brezplačnega odvoza vejevja

Včeraj se je zaključil brezplačni odvoz drevja in vejevja, ki je bilo podrto oziroma polomljeno zaradi žledoloma. Sanacijske ekipe odloženega drevja in vejevja ne bodo več pobirale, temveč ga bodo morali občani sami odpeljati v zbirne centre. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *