Ljubljanska urbana regija išče prometne rešitve

Ljubljanska urbana regija je lani zaključila dva projekta s področja prometne infrastruktire. V Tehnični ekspertizi za ljubljansko železniško vozlišče so predstavljena ozka grla železniške infrastrukture v regiji in predlogi ukrepov za njihovo odpravo ter Mreža P+R zbirnih središč, ki predvideva izgradnjo 23 zbirnih središč P+R v 15 občinah. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.