Močno deževje povzroča težave

Zaradi močnega nočnega deževja so po državi poplavile nekatere reke. Gradaščica in njeni pritoki poplavljajo v Ljubljani na območju redkih poplav. Močno je narasla tudi Poljanska Sora, ki ravno tako poplavlja na območjih redkih poplav. Na širšem območju Škofjeloško-Polhograjskega in Cerkljanskega hribovja ter v srednjem Posočju poplavljajo hudourniki, zaledne vode in reke, poroča ARSO. #slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published.