MOL objavila pogoje za pridobitev plakatnih mest pred lokalnimi volitvami

Mestna občina Ljubljana je objavila pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za v mestni svet in volitve župana. Na voljo so tristrani plakatni stebri ter samostoječe ali stenske table. Rok za prijavo je 11. september do 9.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.