Nizka zastopanost žensk v znanosti

L’Orealova fundacija ob podelitvi nagrad L’Oreal-Unesco za ženske v znanosti pripravila poročilo, ki kaže, da je da je v svetovnem merilu le ena od treh raziskovalcev ženska. #znanost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *