Nujna pomoč za Mjanmar in Bangladeš

Evropska komisija bo Mjanmaru in Bangladešu, ki so ju nedavno prizadele hude poplave in zemeljski plazovi, namenila nujno pomoč. Mjanmar bo prejel 1 milijon, Bangladeš pa 500.000 evrov pomoči. Sredstva bodo namenjena zagotavljanju hrane, vode, sanitarne oskrbe in zatočišč za najbolj prizadete. #gospodarstvo