Obnova vodovoda in kanalizacije v Podutiku

Mestna občina Ljubljana ter javni podjetji VO-KA in Energetika Ljubljana so začele z gradnjo in obnovo vodovoda, gradnjo kanalizacije ločenega sistema, gradnjo plinovoda in ureditvijo cest na Pilonovi ulici, Cesti Andreja Bitenca, Burnikovi in Klemenčičevi ulici. Izvajalec del je družba Komunalne gradnje Grosuplje, pogodbena vrednost del za prvo fazo pa je dober milijon evrov. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.