Petrol bolje od načrtov

V prvem polletju je imel Petrol šest odstotkov višji dobiček od pričakovanega. To pomeni, da ima družba v omenjenem obdobju 34 milijonov čistega dobička. Porastli so tudi prihodki od prodaje in to za 26 odstotkov oziroma na 2,15 milijardi evrov. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.