Podaljšan razpis za neprofitna stanovanja

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je 4. julija 2014 sklenil, da se rok za oddajo vlog na 16. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem podaljša do vključno 5. septembra. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.