Prodaja tablic lani poskočila za 68 odstotkov

Svetovna prodaja tabličnih računalnikov končnim uporabnikom je lani dosegla 195,4 milijona enot, kar je 68 odstotkov več kot leto prej. Rast prodaje je temeljila predvsem na cenejših tablicah z manjšimi zasloni, 62 odstotkov te rasti pa gre na račun tablic, ki poganjajo sistem Android. (aNet) #tehnologija

Leave a Reply

Your email address will not be published.