Program varstva okolja MOL v javni obravnavi

Mestna občina Ljubljana je objavila Program varstva okolja 2014-2020, ki bo v javni razpravi do 26. maja letos. Gre za strateški dokument, ki izhaja iz stanja okolja, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan in pomeni temeljno osnovo pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.