Sanacija žledoloma se nadaljuje

Do konca meseca bo sanacija žledoloma v Ljubljani potekala na območju Rudnika, Most, Bežigrada in Fužin. Ekipe javnega podjetja Snaga bodo skupaj s pogodbenimi izvajalci dela izvajale na območjih, ki zajemajo ceste, naselja, otroška igrišča in parke, vrtce in šole. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.