Skupina Triglav v prvem polletju povečala čisti dobiček

Skupina Triglav je glede na prvo polletje lani, letos izboljšala svoje poslovanje na področju vplačanih premij in to kar za 8 odstotkov. Temu sledi tudi čisti dobiček obdobja, ki je za 6 odstotkov višji glede na lani, ne glede na to, da se je dobiček pred obdavčitvijo znižal za 2 odstotka. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *