Spremenjena trasa linije 12

Na željo občanov ter predstavnikov Četrtne skupnosti Polje in Jarše so na LPP-ju spremenili traso avtobusne linije številka 12. Avtobus bo po novi liniji začel voziti jutri, 13. oktobra 2016 ob 5. uri zjutraj. Potek linije je spremenjen v naselju Sneberje, kjer bo po novem potekala skozi strnjeno naselje. #Ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *