Upravičenci do neprofitnih in tržnih stanovanj znani septembra

Javni Stanovanjski sklad MOL sporoča, da bo prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem predvidoma sestavljena v začetku septembra 2013, ko bo predložena v sprejem Nadzornemu svetu JSS MOL in nato tudi javno objavljena. Na razpis, katerega rok za oddajo vlog je bil 31. 1. 2013, je sicer prispelo 4.024 vlog.

Leave a Reply

Your email address will not be published.