Ustavno sodišče danes o zadržanju nepremičninskega davka

Ustavno sodišče bo predvidoma danes odločalo, ali se zadrži izvajanje zakona o davku na nepremičnine. Na sodišče je prispelo šest pobud za oceno ustavnosti zakona. Odločitev o morebitnem zadržanju še ne pomeni dokončne odločitve o ustavnosti zakona. #slovenija

Comments are closed.